Jak wygrać każdą dyskusję

Fałszywą dychotomię zawsze kocham <3

Jest wygodna dla tych wszystkich, którzy taką dychotomię wprowadzają, ponieważ z chwilą wybrania jednego z dogmatów, sam wprowadzający stawia się w roli inkwizytora, który rości sobie prawo do kontrolowania twojego myślenia. Mamy tutaj dwa błędy logiczne:

1. Dychotomia władzy: jeżeli to „ty” wybierasz „stronę”, to nie możesz mieć nad sobą inkwizytora – przeczyłoby to wolności wyboru, który został przed tobą postawiony.

2. Dychotomia siły: władza inkwizytora nad (rzekomo) twoim wyborem będzie opierać się na odgrywaniu ofiary albo guilt tripping – oznaczałoby to, że to TY masz „władzę” nad inkwizytorem, której albo nadużyłeś, albo nie dopełniłeś.

Posiadanie władzy nad inkwizytorem wyklucza jego inkwizytorską rolę. Logika serio powinna być wykładana w szkołach, bo inaczej młodzież będzie się łapać na takie erystyczne sztuczki.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>