Moralność panów, moralność niewolników

 • Każdą tezę można rozłożyć na aspekty pozytywne i negatywne przez pryzmat aksjomatu obiektywnej użyteczności w danych warunkach.
 • Przez przeciwieństwo można określić antytezę tezy, w której elementy pozytywne stają się elementami negatywnymi i vice versa.
 • Dany element nie może być jednocześnie pozytywny i negatywny, niemożliwe jest zatem syntezowanie tez po przekątnej.
 • W ten sposób uzyskujemy dwie syntezy: syntezę elementów pozytywnych i jej przeciwsyntezę.
 • Upadek w przeciwsyntezę składającą się z elementów negatywnych jest cechą immanentną moralności biernej, tj. moralności niewolników.
 • Dążenie do syntezy elementów pozytywnych jest cechą immanentną moralności czynnej, tj. moralności panów.
 • Metanoia (apoteoza, przebóstwienie) jest to zwrot od moralności biernej do moralności czynnej.
 • Nadczłowiek jest to podmiot metanoi.
 • Nadczłowiek podejmuje się trudu metanoi dla samego samodoskonalenia.
 • Synteza jest superego, do którego podmiot dąży, ucząc się tworzenia coraz doskonalszych form samego siebie.
 • Przeciwsynteza jest entropią.
 • Nadczłowiek walczy z entropią.

Przykład:

 • Kapitalis: dużo wolności gospodarczej, mało sprawiedliwości społecznej
 • Socjalis: dużo sprawiedliwości społecznej, mało wolności gospodarczej
 • Synteza: dużo wolności gospodarczej, dużo sprawiedliwości społecznej
 • Przeciwsynteza: mało wolności gospodarczej, mało sprawiedliwości społecznej
 • Zadanie dla nadczłowieka: takie bilansowanie zasad wolności gospodarczej, by w danych warunkach służyła ona jak największej liczbie innych.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>